Projektről

Kedvezményezett neve: Jászárokszállás Város Önkormányzata

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászárokszállás városában

Szerződött támogatás összege: 72.485.024 Ft

Támogatás mértéke 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A) Projekt célja: Jászárokszállás Város Önkormányzata a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni.

 

Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő.

 

A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során magas a hőveszteség, ez megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A kazánok egy része szintén elavult, hatásfoka jelentősen csökkent az elmúlt években. A két tényező együttesen eredményezi a magas költségeket. A nyílászárók cseréje nem minden esetben valósult meg.

 

A projekt során megvalósuló fejlesztések: Árpád tér 1., Hrsz.:1 alatt található Városháza épületének komplex energetikai fejlesztése (utólagos szigetelés, fa/fém nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés és 8 kW napelem rendszer telepítés). Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épület elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bír. Rövidtávon mindenképpen szükséges a kiadások csökkentése. A beruházás magában foglalja az épület akadálymentesítését is.

 

A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak.

 

Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához.

 

A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozói illetve látogatói. Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik.

 

A célok rövid összefoglalása:

-         havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával,

-         a rentábilis működés biztosítása az önkormányzat hosszú távú működéséhez,

-         hozzájárul a Magyar Államkincstár által meghatározott célok teljesüléséhez,

-         a CO2 terhelés javítása, ÜHG kibocsátás csökkentése

-         környezettudatos szemlélet erősítése, növeli a hazai megújuló energia hasznosítás arányát.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.28.

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00035