Projektről

Ipari Park fejlesztés jászárokszálláson

 

Kedvezményezett neve: Jászárokszállás Város Önkormányzata

Projekt címe: Ipari és Dózsai út fejlesztése, parkolók kialakítása, valamint a szennyvíztisztító telephez vezető út felújítása, a meglévő Dózsai út csapadékvíz-elvezető árok tisztítása

Szerződött támogatás összege: 275.885.402 Ft

Támogatás mértéke 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A Jászárokszállási Ipari Park infrastrukturális fejlesztésének elsődleges és legfontosabb célja a város és térsége számára a munkahelyteremtés és a már meglévő munkahelyek megőrzése, megtartása. Ezen célok elérése érdekében kiemelt fontossággal bír a tervezett gazdaságélénkítő fejlesztés megvalósítása. Jászárokszállás Város Önkormányzata maximálisan elkötelezett fejlesztési elképzelésnek, a település és vonzáskörzete, valamint a térség gazdasági erősítése, és a potenciális lehetőségek kihasználása mellett.

A szükséges intézkedések további közvetlen és közvetett, rövid- és hosszú távú célokat generálnak, melyek mind a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, mind a Pályázati Felhívás célrendszeréhez illeszkednek.

A fejlesztés rövidtávú céljai:

 • Jászárokszállási Ipari Park közlekedési felületeinek (utak parkolók, járdák), alapinfrastruktúrájának (közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés) fejlesztése, kiépítése;
 • A Dózsai út megépítése, közvilágítás fejlesztése, az Ipari út parkoló ellátottságának növelése, járda építése, a csapadékvíz elvezetésének megoldása, valamint a Dózsai út folytatásaként szennyvíztelephez vezető út felújítása, a csapadékvíz elvezetésének megoldása az ipari park által nyújtott szolgáltatások körének és színvonalának növelése érdekében;
 • A fejlesztéssel a már itt működő gazdasági szereplők számára a biztonságos, fenntartható közlekedés megvalósítása biztosított, mely munkahelymegtartást, további bővítést tesz lehetővé.
 • A fejlesztés hosszú távú céljai:
 • Vonzerő növelés a további betelepedők számára;
 • A betelepülő vállalkozások részéről foglalkoztatottság bővítést, mely a térség, valamint a város részére növekvő bevételeket jelent;
 • Gazdasági aktivitás növekedés a vállalkozások részéről, mely által a versenyképességük tovább erősödik;
 • Gazdasági erősödés a térségben.

 

A fejlesztés hatására nem csak a város, hanem a vonzáskörzete társadalmi, gazdasági vonzereje is növekszik, mely munkahelybővítést eredményez.  Ezáltal mind a város, mind a vonzáskörzetének foglalkoztatottsága, népességmegtartó ereje növekszik.

A munkahelyek számának növekedése pedig egyértelműen mintegy öngeneráló hatással van a település és vonzáskörzete fejlődésére. A munkahelyteremtés hatására a lakosság vásárlóereje megnövekedik, ezáltal a helyi vállalkozások bevétele magasabb lesz, így ők is tovább tudnak növekedni, ezáltal - a magasabb adóbevétellel együtt - növekednek az önkormányzat bevételei is.

A foglalkoztatás bővülésének nem csak gazdasági hatásai vannak, hanem szociológiai, népességi hozadéka is kiemelkedő.

A projekt műszaki tartalma:

 

A projekt 3 részelemből tevődik össze, amelyek a következők:

 

 • Útépítés, felújítás: az Ipari út felújítása és parkolók kialakítása (út hossza 502 m, szélessége 5,5 m, parkolók száma 105 db), a Dózsai út megépítése, csapadékvíz elvezető árkok kialakítása, fejlesztése ((út hossza 681 m [569 + 112], szélessége 5,5 m), a Szennyvíztisztító telephez vezető út felújítása (út hossza 318 m, szélessége 3 m).
 • Közvilágítás korszerűsítés: Kossuth úti kerékpárút melletti közvilágítási lámpatestek cseréje (29 db), Az Ipari út mellett a meglévő tartószerkezetek és lámpatestek bontása majd 17 db új lámpa és tartószerkezet megépítése. A Dózsai út mellett a meglévő tartószerkezetek és lámpatestek bontása majd 21 db új lámpa és tartószerkezet megépítése. A Szennyvíztisztító út mellett 12 db új lámpa és tartószerkezet megépítése.
 • Eszközbeszerzés: beszerzésre kerül 3 db eszköz, amelyek a következők: kommunális szívő-seprő gép, mezőgazdasági vontató (traktor) és hidraulikus gémkinyúlású kasza. 

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00004