Projektről

Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása jászárokszálláson

 

Kedvezményezett neve: Jászárokszállás Város Önkormányzata

Projekt címe: Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson

Szerződött támogatás összege: 203.791.619 Ft

Támogatás mértéke 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés részletes szakmai tartalma

a) Új kerékpárút építése a Széchenyi utcán

Jászárokszállás Város Önkormányzata a városi kerékpárút hálózat továbbfejlesztését határozta el, melyben a 3203 j. Gyöngyös-Jászberény ök. út városközpont felé nézve jobb oldalán, a belterületen még hiányzó szakasz létesítését készíti elő. A kerékpárút a 0+049 szelvénytől önálló kerékpárútként épül, 2,00 m + 0,40 m szélességben a 0+825 szelvényig. 

0+049 – 0+815 szelvények közötti pályaszerkezet:

2,0 m szélességben burkolt kerékpárút

  • 4 cm AC-8 kopóréteg
  • 5 cm AC-11 kötőréteg
  • 15 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg
  • 15 cm homokos kavics ágyazat

A 0+825 km szelvénytől a kerékpárút elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként épül 3,25 m szélességben az országos közúthoz csatlakozva a jelenleg meglévő nyílt árkos csapadékvíz elvezetés zárt csapadékvíz csatorna kiépítésével kerül kialakításra a végszelvényig, az 1+625 km szelvényig, mely azonos a 3203 j. ök. út 14+958 szelvényével. Az országos közút forgalmi sávjának szélesítésével és félpályás felújításával egyidőben épülő kiemelt szegély vonalába beépített oldalbeömlésű víznyelők biztosítják, melyek az új csapadékvíz csatornába kerülnek bekötésre.

0+815 – 1+625 szelvények közötti pályaszerkezet:

3,25 m szélességben burkolt kerékpárút

  • 4 cm AC-8 kopóréteg
  • 5 cm AC-11 kötőréteg
  • 15 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg
  • 15 cm homokos kavics ágyazat

Az új kerékpárút 0+000 km szelvénye csatlakozik az Árpád térig tervezett kerékpáros hálózathoz. Az Árpád téren a Takarékszövetkezet előtti kiépített viacolor burkolaton, a 0+000 és 0+049 km közötti szakaszon a kerékpárút felfestéssel kerül kijelölésre.

A 0+049 km szelvénytől az Adácsi útig a jelenlegi változó szélességű és magasságú gyalogjárda elbontásra kerül. A gyalogos forgalom ezen a szakaszon az út túloldalán meglévő kiépített gyalogos járdán bonyolódik. A 0+300 km szelvénynél a Madách utca sarkán található Vendéglő épülete előtt kerékpáros pihenőhely kerül kialakításra.

Munkácsy M. utcai buszmegálló öböl is átépítésre kerül. A beruházás során közel 21 fát szükséges kivágni, de ezek pótlásáról is gondoskodunk. 25 db fa kerül elültetésre.

A projekt során az ivóvízhálózat egy része is megújul. A rekonstrukció a Széchenyi u. 116/A ház melletti szerelvényaknától indul, a Sport utcából átvezetett DN 200 ivóvíz vezetékről. A munkálatok a jelenlegi Széchenyi utcai azbesztcement vízhálózat 313,7 m-ét érinti.

 

b) Meglévő kerékpárút felújítása a Kossuth Lajos utcán

A 3203 j. Gyöngyös-Jászberény ök.út városközpont felé nézve jobb oldalán, a Kossuth Lajos úton belterületen a településhatártól a Piac utcáig korábban kiépült kerékpárút burkolatának felújítása, megerősítése fog megtörténni. A 0+000 km szelvény a Carrier Kft. bejáró útjához csatlakozik. Végszelvénye a Piac utcánál az 1+690 km. szelvényben van. Az 1+651 km. szelvénytől meglévő 16,10 méter hosszú térkő burkolat megmarad. A jelenlegi forgalmi rendbe nem történik változás, ezért a kihelyezett jelzőtáblák változatlanul helyükön maradnak.

Pályaszerkezet:

2,4 m szélességben burkolt kerékpárútra

- 3 cm AC-8 kopóréteg egy rétegben kerül építésre bitumenes alápermetezéssel

Az elvégzendő munkák:

- A 10 mm-nél kisebb repedések javítása kiöntéssel.

- A felgyűrődött és összetört helyeken a burkolat kopórétegének lemarása után alapjavítás újraaszfaltozás.

- A kopóréteg marása szintkötöttségek és táblás összetört helyeken.

- Aknafedlapok szintbehelyezése.

- A meglévő nyílt árkok tisztítása, profilozása.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.03.31.

 

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00014