Településrendezési Terv


Értékelő felület a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet monitorozásához

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a településképi arculati kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 15/2017. (XII.06.) önkormányzati rendeletét.

Kérjük, hogy a településképi dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a hivatal@jaszarokszallas.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

A beérkezett észrevételeket, javaslatokat a városi főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és ismerteti a Képviselő-testülettel.


A településrendezési tervvel kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájától az 57/531-067-es telefonszámon.