Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2016. (XII. 06.) határozata

/A „Jászárokszállás, Torba dűlő külterületi út felújítása” című projekt megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című kiírásra. A felhívás kódszáma: VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatának célja a Jászárokszállás, Torba dűlő (0164 hrsz.) felújítása.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatok aláírására.

 

 

Határidő: 2017. január 06 – 2019. január 07.

Felelős: polgármester