Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2016. (XII. 06.) határozata

/A Déryné Vegyeskar Közhasznú Egyesület részére adomány biztosításáról útiköltséghez/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés tartalékalapjának terhére 20.000,-Ft, azaz Húszezer forint összegű adományt biztosít a Déryné Vegyeskar Közhasznú Egyesületnek (székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33., adószáma: 18835728-1-16) az Árokszállási Téli Esték 2016. december 11-i adventi  hangverseny autóbusz költségének finanszírozásához.

 

Az Egyesület az adománnyal való elszámolásnak eleget tesz azzal, hogy a hangversenyt megtartja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2016. december 11.

Felelős: polgármester