Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2017. (XII.21.) határozata

 

/A nyilvános WC kivitelezésekor felmerült pótmunka kapcsán pénzügyi fedezet biztosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jászárokszállás, Széchenyi u. 1. szám alatti nyilvános WCcímű projekt során felmerült pótmunkák jogosságát elfogadja.

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tartalékkerete terhére, a Városgondnokság részére biztosítja a projekt pótmunkáinak kifizetéséhez szükséges bruttó 396.898,-Ft, azaz Háromszázkilencvenhatezer-nyolcszázkilencvennyolc forint összeget, egyben felhatalmazza Telek Pál intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Felelős: Telek Pál intézményvezető

Határidő: azonnal