Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2017. (XII.21.) határozata

/A Posta köz területén a közvilágítás bővítéséről, átépítéséről, valamint az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Jászárokszállás, Posta köz (2757 hrsz.) területén közvilágítás bővítése, átépítésecímű projekt megvalósítását, valamint az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja a projekt megvalósításához szükséges bruttó 620.395,-Ft, azaz Hatszázhúszezer-háromszázkilencvenöt forint összeget, egyben felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a fenti munkálatokkal összefüggésben szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal