Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2018. (XII.04.) határozata

/Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, a 44/2018. (III.27.) határozattal elfogadott közbeszerzési terv módosítását és a módosított közbeszerzési tervet a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző