Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2019. (XII.03.) határozata

/Az önkormányzati képviselők, az alpolgármester és a polgármester részére laptop biztosításáról/

 

 

I.) Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019 – 2024. közötti önkormányzati ciklusra megválasztott önkormányzati képviselők, az alpolgármester és a polgármester (továbbiakban együtt: képviselők) részére 1-1 db HP 15-RA048NH típusú notebookot biztosít operációs rendszerrel együtt, bruttó 78.990,-Ft/darab, összesen bruttó 710.910,-Ft értékben; valamint 1-1 db laptoptáskát 2.590,-Ft/darab, összesen 23.310,-Ft értékben.

 

II.) A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10)-(11) bekezdése és a (13) bekezdése alapján – a képviselői munka ellátása, az adminisztrációs terhek és költségek csökkentése érdekében – az I.) pont szerinti 9 db notebookot és laptoptáskát (továbbiakban együtt: laptop) 2019. december 05. napjától a képviselők részére ingyenes használatba adja az alábbi feltételekkel:

 

  1. Minden laptop Jászárokszállás Város Önkormányzata tulajdonát képezi.
  2. A laptopokat a képviselők a 2019 – 2024. közötti önkormányzati ciklus idejére használatba kapják.
  3. A 2019 – 2024. közötti önkormányzati ciklus végén a képviselők a használatukba adott laptopot kedvezményes áron megvásárolhatják.
  4. A laptopok használatának részletes feltételeit, a felelősségi kérdéseket a határozat mellékletét képező szerződés tartalmazza.

 

III.) A Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a képviselőkkel és az alpolgármesterrel kötendő használati megállapodás aláírására, valamint Szerző Csaba alpolgármestert a polgármesterrel kötendő használati megállapodás aláírására.

 

 

Felelős: polgármester, Pénzügyi Iroda

Határidő: folyamatos