Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2019. (XII.11.) határozata

/A 42/2005. (III.31.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 2019. évi módosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászárokszállás Településszerkezeti Tervének és a Településszerkezeti terv leírásának elfogadásáról szóló 42/2005. (III.31.) határozatával (a továbbiakban: Határozat) jóváhagyott településszerkezeti tervet a mellékelt, az EX! Építésziroda Kft. által GJ-1906/1 törzsszámon készített, „Jászárokszállás Város Településrendezési Eszközeinek 2019. évi 1. módosítása – a településszerkezeti terv módosítása” című dokumentációban (a továbbiakban: Módosító dokumentáció) foglaltak szerint módosítja.

 

A Határozat 1. mellékletét képező, a „Településszerkezeti Terv” megnevezésű munkarészt a Módosító dokumentáció 2. részében, a Határozat 2. mellékletét képező, a „Településszerkezeti Terv Leírása” megnevezésű munkarészt a Módosító dokumentáció 1. részében foglaltak módosítják.

 

A határozat mellékletei:

 

a)      JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2019. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA – a településszerkezeti terv módosítása (jóváhagyandó munkarész),

 

b)      JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2019. ÉVI 2. MÓDOSÍTÁSA – a településszerkezeti terv módosítása (jóváhagyandó munkarész).

 

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos.