Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2020. (X.29.) határozata

/”Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése – 2020.” tárgyú projekt lebonyolítása kapcsán a műszaki ellenőri tevékenység pénzügyi fedezetének biztosításáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú projekt lebonyolítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására a ROAD-PLANNING Kft-vel (5000 Szolnok, Vásártér u. 20.) 2020. szeptember 30. napján megkötött megbízási szerződés alapján a város 2020. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja a műszaki ellenőri tevékenység költségének (1.524.000,-Ft, azaz Egymillió-ötszázhuszonnégyezer forint) pénzügyi fedezetét.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.