Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2020. (X.29.) határozata

/A „Nyárfa utca (3260/2, 3255/1 hrsz.) útépítési munkálatai” című projekt kapcsán a pénzügyi fedezet biztosításáról és a kivitelezési munkálatok támogatásáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nyárfa utca (Deák F. utca csomópont, 3260/2, 3255/1 hrsz.) burkolatépítési munkálatait, valamint elfogadja a HE-DO Kft. (3261 Abasár, Kossuth út 339/5 hrsz.) kivitelezési munkálatok elvégzésére adott ajánlatát, egyben a város 2020. évi költségvetésének tartalékkerete terhére 8.472.505,-Ft, azaz Nyolcmillió-négyszázhetvenkettőezer-ötszázöt forint összeget biztosít a projekt megvalósításához.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a projekt lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére, a nyertes kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester, Pénzügyi Iroda

Határidő: azonnal.