Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2003. (XII.11.) határozata

/ Jászság Egészségügyéért Alapítvány támogatására/

 

A Képviselő Testület a 2003.évi költségvetés terhére a Jászság Egészségügyéért Alapítvány részére  egyszázezer forint támogatást állapít meg.

 

Felhívja a pénzügyi iroda vezetőjét, hogy a kiutalásról és a felhasználás elszámoltatásáról gondoskodjon.

 

Erről értesül: Jászság Egészségügyéért Alapítvány Jászberény

                        Pénzügyi irodavezető