Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2003. (XII.11.) határozata

/ Tenyőszigeti üdülőtelkek eladásáról/

 

Jászárokszállás Város Képviselő Testülete a kizárólagos tulajdonát képező Tenyősziget 21065, 21066, 21067, 21068, 21069, 21070, 21071, 21072, 21076, 21077, 21078, 21079, 21080, 21081, 21082, 21083, 21084, 21085, 21087, 21088, 21089 hrszú. üdülőtelkeket eladja Karcag Város Önkormányzatának összesen 9.000.000 Ft vételárért.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a teljesítés módjáról és idejéről megállapodjon és az adás-vételi szerződést megkösse.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: Értelem szerint