Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2003. (XII.11.) határozata

/A Jászvidék ára és a hirdetési díjak megállapításáról/

 

Jászárokszállás Város Képviselő Testülete a Jászvidék cimű havi lap árát 2003. Január l-től példányonként 116 Ft-ban állapítja meg.

 

Hirdetések díjai:

 

Állandó folyamatos hirdetők:                                Alkalmi hirdetők:

 

90 x 110-es            5.800 Ft + ÁFA                        6.500  Ft + ÁFA

90 x  45-ös             3.200 Ft + ÁFA                        3.500  Ft + ÁFA

 

A hirdetést szervezőknek a befizetett nettó hirdetési díj 20%-ának megfelelő összegű jutalék számolható el, mely összeg magába foglalja a közterheket is.