Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2003. (XII.11.) határozata

/Jászárokszállási  3280/3, 3280/4, 3280/5, 3280/6 hrsz-ú ingatlanok eladására/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.-ben valamint az SZMSZ rendeletében foglaltak alapján a következő határozatot hozta:

  1. A Jászárokszállás Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló

a)      3280/4 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű 850 m2,

b)      3280/5 hrsz.-ú lakóház, udvar megnevezésű 698 m2,

c)      3280/6 hrsz.-ú lakóház, udvar megnevezésű 14.092 m2 teljes egészében, a

d)      3280/3 hrsz.-ú közterület, út megnevezésű ingatlanból a megosztás után kialakult – összesen 2764 m2-ből bejegyzendő 590 m2 területtel csökkentett – 2174 m2 területet

      mindösszesen: 17.814 m2 nagyságrendben elad

Horváth Rudolf Intertranszport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3200 Gyöngyös, Déli Külhatár út 12.) gazdasági társaságnak.

  1. A Képviselő Testület az 1. pont alatti ingatlanok eladási árát összesen 10.000.000,-Ft-ban, azaz Tízmillió forintban határozza meg a Vevővel egyeztetett és megegyezett nagyságrendben.
  2. A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a)      A 3280/3 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztási hatósági engedélyezési eljárását indítsa meg azzal, hogy a bejegyzésre kerülő 590 m2 rész közterület megnevezéssel maradjon,

b)      Egyidejűleg a jelen határozatával eladott 2174 m2 területet nagyságrendileg a vagyonrendeleti szabályozás alól kivon, mivel annak jellege a jövőre nézve feleslegessé vált, így annak kivonását és értékesítését rendeli el a Képviselő Testület,

c)      A megosztással kapcsolatos eljárási és költségviselési kötelezettség az Eladó Képviselő Testületet terheli.

  1. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és költségviselése a Vevő feladata azzal, hogy az legkésőbb 8 naptári napon belül kerüljön – a vételár teljes körű kiegyenlítésével egyidejűleg – aláírásra, azt követően haladéktalanul de legkésőbb 2003. december 31,-ig az illetékes Földhivatalhoz benyújtásra.

 

Határidő: folyamatosan illetve haladéktalanul

 

Felelős: Gergely Zoltán polgármester