Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2004. (X.28.) határozata

/Jászárokszállás Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanoknak kijelölése eladásra/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az alábbiakban feltüntetett ingatlanok eladásához.

 

hely/hrsz:                               ingatlan művelési ága:         ingatlan területe (m2)

 

1.         2378                                       mocsár                                               1.047 m2

2.         3282                                       beépítetlen terület                              3.630 m2

3.         3280/1                                    vízállás                                               2 ha 2.885 m2

4.         3279                                       kivett beépítetlen terület                    8.503 m2

5.         3278/1                                    kivett beépítetlen terület                    9.994 m2

6.         3278/2                                    kivett beépítetlen terület                    9.248 m2

7.         3261                                       kivett beépítetlen terület                    9.748 m2

8.         3262                                       töltés                                                   1.965 m2

9.         3263                                        erdő                                                    2 ha 2.044 m2

10.       3290                                       szántó                                                 1 ha 1.874 m2

11.       4456/1 /Határ út/                   beépítetlen terület                            5.663 m2

12.       4456/2                                    beépítetlen terület                            5.251 m2

13.       4456/3                                    beépítetlen terület                            1 ha 844 m2

14.       4264/2/Kazinczy út/              beépítetlen terület                            1.000 m2

15.       4264/4                                    beépítetlen terület                            1.000 m2

16.       4264/5                                    beépítetlen terület                            1.000 m2

17.       4264/12                                  szántó                                                2 ha 5.916 m2

18.       3947 /Déryné u. 17./              udvar, gazdasági épület                   157 m2

 

Az 1. sorszám alatt feltüntetett terület megállapított ára 120 Ft/m2 +áfa

A 2-10 sorszám alatt feltüntetett ingatlanok az Ipari Park területén találhatóak, itt az eladási ár megegyezés szerint történik.

A 11-18 sorszám alatt feltüntetett ingatlanokat felértékelési áron kívánjuk majd értékesíteni.

A Képviselő-testület hozzájárulását adja a fenti ingatlanok szokásos helyen és módon történő meghirdetéséhez.

Felelős: Gergely Zoltán polgármester