Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2004. (X.28.) határozata

/Gergely Zoltán polgármester úr jutalma/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rögzített hatáskörében eljárva – figyelembe véve az SZMSZ-ben rögzített Ügyrendi Bizottság javaslatát – a következő határozatot hozza:

 

            1.) Az elmúlt időszakban különös tekintettel a 2004. évben kifejtett és eredményes munkája elismeréseként Gergely Zoltán 5123 Jászárokszállás, Rákóczi út 13. szám alatti lakost Polgármestert a Képviselő Testület háromhavi bruttó illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

           

            2.) Megbízza az Alpolgármestert és a Jegyzőt, hogy döntése végrehajtásáról gondoskodjon.

 

 

Határidő: 2004. november 15.

 

 

Felelős:          Drapos Béláné alpolgármester

                        Dr. Németh András jegyző