Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2005. (XII.07.) határozata

/Fogorvosi körzet cseréjéről/

 

 

 

A Képviselő Testület közös megegyezés alapján Dr. Lichtey Mihály fogorvossal kötött 2004.január 23-án kelt Egészségügyi Ellátási Szerződést 2006. Április 1-től az alábbiak szerint módosítja:

 

A szerződés 1./ és 5./ pontjában rögzített ellátási körzet I. számra változik és ennek megfelelően változik az l.sz. mellékletben megjelölt utcanevek és a 2.sz. mellékletben megjelölt szakleltár.

A szerződés egyéb pontjai változatlanok.

 

A fentiekből eredően a 165/2005.sz./XI.24./ határozattal elfogadott pályázati kiírásban az ellátási körzet a III. számra változik

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. Egyidejűleg felhívja a vállalkozó fogorvost a működési engedélyének a módosítására.

 

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

Határidő: 2006. Március 31.