Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2005. (XII.07.) határozata

/Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról/

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúan elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását, az alábbiaknak megfelelően:

 

A Megállapodás „5.9. Szociális és gyermekjóléti ellátás” pontja 4. bekezdése utolsó mondata az alábbi formában módosul és egészül ki:

„A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát Jászberény Város Önkormányzata tulajdonában álló intézménnyel – a 3. sz. mellékletben található megállapodás – alapján látja el a Társulás. A támogató szolgáltatást és a közösségi ellátást integrált formában működteti az általa létrehozott intézményben, valamint Jászberény Város Önkormányzata által fenntartott intézményben külön megállapodás keretén belül az alábbi formában:

  1. a.       Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Pusztamonostor településeken a Társulás intézményfenntartóként biztosítja a támogató szolgáltatást a Jászsági Támogató Szolgálat keretein belül 3 szolgálattal.
  2. b.       Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy, Jásztelek településeken a Jászsági Többcélú Társulás és Jászberény Város Önkormányzata (mint az Egyesített Szociális Intézmény fenntartója) között kötendő – a 3. sz. mellékletben található – külön megállapodás keretében biztosítja a támogató szolgáltatást.
  3. c.       A közösségi ellátást mind a 18 településen intézményfenntartóként a Jászsági Támogató Szolgálat keretein belül – 4 szolgálattal – biztosítja a Társulás.”

 

A képviselő-testület elfogadta a Társulási Megállapodás mellékleteit, a határozat mellékletében foglalt tartalommal.

 

Határidő: azonnal

Felelős:: Gergely Zoltán polgármester