Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2005. (XII.07.) határozata

/Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatói állás betöltésére pályázati hirdetményről/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázati hirdetményt egyhangúlag elfogadta.

 PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

 Jászárokszállás Város Önkormányzata az 1990. Évi LXV. tv. 9. §. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében pályázatot hirdet meg a

 

Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

/Jászárokszállás, Deák F. út 59./

Igazgatói állás betöltésére

 

Pályázati feltételek:

-          Büntetlen előélet

-          Egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség

-          Legalább ötéves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 

Azonos feltételek esetén előnyt jelent a Pedagógus szakvizsga.

 

 

Pályázatnak tartalmaznia kell:

-          Szakmai életrajzot

-          Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

 

Pályázathoz csatolni kell:

-          Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

-          Végzettségéről és képzettségéről szóló okiratok, - pedagógus szakvizsga másolatát

-          Szakmai gyakorlatot igazoló okiratot

 

A megbízatás öt évre szól, kezdő időpontja 2006. július 2. és 2011. július 1-ig tart.

 

Bérezés az 1992. Évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. /X.8./ Korm. r. szerint besorolás szerinti bér plusz magasabb vezetői pótlék 300 %.

 

A pályázatot írásban kell benyújtani 2006. március 30-ig postára adni, vagy 12 óráig személyesen leadni Gergely Zoltán polgármesternek címezve.

/5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. Telefon: 57/531-050, mobil: 06/20-9578-437/

 

A pályázatok elbírálására a 2006. májusi Képviselő Testületi ülésen kerül sor. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Az elbírálástól számított 15 napon belül a pályázókat írásban értesítjük.