Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2005. (XII.07.) határozata

/Ügyeleti díjakról/

 

 

Jászárokszállás Város Képviselő Testülete a város lakossága folyamatos orvosi, fogorvosi, gyógyszertári ügyeleti ellátása érdekében 2005. évben 1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint felhasználását engedélyezi az OEP finanszírozásból megtakarított összeg és a költségvetési tartalék terhére. Az orvosok megtakarítása az OEP finanszírozásból 535 880 forint, azaz Ötszázharmincötezer-nyolcszáznyolvan forint, költségvetési tartalékból biztosított a 464 120 forint, azaz Négyszázhatvannégyezer-egyszázhúsz forint.

 

Az Önkormányzat köszöni az orvosok és gyógyszerészek 2005. évben végzett áldozatos munkáját.

 

Jászárokszállás Város Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

 

Határidő: 2005. december 31.