Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 383/2021. (X.28.) határozata

/A jászárokszállási 2363/5 és a 2363/6 hrsz-ú ingatlanok eladásra való kijelölésének megszüntetéséről/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászárokszállás Város Önkormányzata (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) tulajdonában lévő:

 

1)      jászárokszállási 2363/5 hrsz-ú, természetben 5123 Jászárokszállás, Szentandrási utcai közterületi kapcsolattal rendelkező, 900 m2 nagyságú, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát és a

2)      jászárokszállási 2363/6 hrsz-ú, természetben 5123 Jászárokszállás, Szentandrási utcai közterületi kapcsolattal rendelkező, 900 m2 nagyságú, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát

 

- mivel az ingatlanokra alacsonyabb vételi ajánlat érkezett, mint az előző képviselő-testületi ülésre beadott vételi ajánlatok – az önkormányzati vagyon védelmében nem kívánja értékesíteni és az ingatlanok eladásra való kijelölését megszünteti.

 

 

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester.