Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 384/2021. (X.28.) határozata

/„A jászárokszállási 1060/4 hrsz-ú, 5123 Jászárokszállás, Rákóczi F. u. 8/2. szám alatt található telken és környezetében parkolók kialakítása” című projekt műszaki tartalmának jóváhagyásáról, a közösségi térrel kapcsolatban további egyeztetés lefolytatásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „A jászárokszállási 1060/4 hrsz-ú, 5123 Jászárokszállás, Rákóczi F. u. 8/2. szám alatt található telken és környezetében parkolók kialakítása” című projekt műszaki tartalmát a határozat 1. számú melléklete szerint, kizárólag a parkolók kialakítására vonatkozóan és felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a parkolók hatósági engedélyezési eljárásai lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére.

 

Az ingatlanon a közösségi tér, valamint a zöldterület kialakításával kapcsolatban a Képviselő-testület további egyeztetést rendel el és felkéri Gergely Zoltán polgármestert az egyeztető megbeszélés megszervezésére.

 

 

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester.