Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2023. (V.25.) határozata

/A „Járdahálózatok felújítása Jászárokszálláson 2023.” című projekt megvalósításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a járdaburkolatok felújítási és építési munkálatait a 2023. évben az alábbi helyszíneken, a város 2023. évi költségvetésében biztosított 8.000.000,-Ft keretösszeg terhére, a Városgondokság Jászárokszállás (5123 Jászárokszállás, Deák F. u. 90.) kivitelezésében:

 

  1. Dózsa György utca (Coop melletti bevezető szakasza),
  2. Thiel B. utca (Gyóni u. – Szentandrási u. közötti részen),
  3. Mikes utca (Rákóczi út és Damjanich utca közötti szakasza),
  4. Fáskert utca (a Bajcsy utcától, 1/A-tól a 3-ig),
  5. Prohászka utca (70-től a Mátyás király utcáig – két oldalas a járda, hol az egyik oldalon, hol a másik oldalon van kiépítve),
  6. Kurucz utca,
  7. Balassa utca,
  8. Hunyadi utca 35-től a Virág Benedek utca kereszteződéséig,
  9. Tavasz utca.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza Antal Péterné Szerző Ildikó polgármestert a kivitelezési munkálatok előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: folyamatos.

Felelős: polgármester, Műszaki Iroda, Városgondnokság.