Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2023. (V.25.) határozata

/A jászárokszállási 0119/15 hrsz-ú ingatlan megosztásáról, a kialakuló 5000 m2 nagyságú terület belterülethez történő csatolásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászárokszállás Város Önkormányzata tulajdonát képező, jászárokszállási 0119/15 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan megosztását és a kialakuló 5000 m2 nagyságú terület belterülethez történő csatolását, egyben felhatalmazza Antal Péterné Szerző Ildikó polgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Felelős: polgármester.

Határidő: azonnal.