Jászárokszállás településképének és a lakosság életminőségének javítása - sajtótájékoztató
Jászárokszállás településképének és a lakosság életminőségének javítása

Jászárokszállás Város Önkormányzata a „Helyi településfejlesztési attrakció” nevet viselő, ÉAOP-5.1.1/E kódszámú pályázati komponensre 2008. május 06. pályázatot benyújtott be, amely „Jászárokszállás településképének és a lakosság életminőségének javítása” nevet kapta. A pályázatot az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2008. szeptember 30. támogatásra alkalmasnak ítélte, így 2008. december 01. megkezdődött a projekt megvalósítása, amely várhatóan 2009.június 06. fog zárulni.

Az Önkormányzat középtávú célként a település köztereinek és a közösségi helységek felújítását fogalmazták meg, mely magával vonja a közszolgáltatások és a települési vonzerő javulását. Ezen fejlesztési célokhoz, maximálisan illeszkednek jelen pályázat céljai.
A projekt közvetlen célja összetett a projekt sokszínűségéből fakadóan, melyek 4 fő fejlesztési irányt képviselnek:
• Közösségi célokat szolgáló helyek infrastrukturális felújítása (Piactér, temető)
• Önkormányzati lakó- és kiszolgáló utak felújítása-pormentesítése (Lehel u., Prohászka O. u.)
• Közterületen zöldfelületeinek fejlesztése (Árpád téren fa-, és öntözőrendszer telepítése)
• Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése. (A beruházás megvalósult.)

A piactér és környezetének felújítása a település teljes lakosság érdekeit szolgálja és előnyt jelent a kereskedőknek is. Megszűnik a kátyúkban-gödrökben a víz felhalmozódása, pormentessé válik a terület, amelyek elősegítik az árúk minőségének megőrzését és a vásárlási környezet javítását. Járda építésével megszűnik a lakosság úttesten való közlekedése, javul a közlekedés biztonsága.

A Temető útján történő közlekedés balesetveszélyessé vált, ezért a burkolathibákat ki kell javítani. Ezt tovább rontja, hogy több temetési helynél temetéskor a burkolatot megbontják, ezért a részlegesen hiányzik a burkolat. Az teljes úthossz díszes felújításával a kegyeleti helyhez illő térburkolat jön létre.

A településközpont megközelítését szolgáló legfontosabb utak közzé sorolható a felújítani-pormentésíteni kívánt Lehel u. és Prohászka u. érintett szakasza. Mindkét belterületi önkormányzati lakóút megérett a felújításra (hiányos szegélykövek, kátyúk, stb.), amellyel javul a városközpont közúti megközelíthetősége és a közlekedés biztonsága.
A település központjában található zöldfelületek teljesen megújulnak, élhetőbbé téve a települést.

A közvilágítás korszerűsítésével a település valamennyi világítóteste korszerűvé-energiatakarékossá válik. Ennek eredményeként a pályázó úgy takarít meg évi 8059 KW energiát és 1.324.706 Ft-t, hogy az érintett szakaszokon növeli a megvilágítás mértékét (fényerőt), amely indokolt a köz- és közlekedésbiztonság érdekében.

A fejlesztések hatóköre a város teljes lakosságára kiterjed, sőt a település közigazgatási és gazdasági központi funkciójából kifolyólag túl is mutat azon.
A fejlesztés javítja a településképet, a közszolgáltatás igénybevételét, a lakosok életminőségét, a köz- és a közlekedésbiztonságot, és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez is.

2009. június 15. Mudri Attila, projekt menedzser, Gress-Ing Kft