Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 233/2010. (XII. 09.) határozata

233/2010. (XII.9.) határozat:

Pályázat kiírása a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola igazgatói állására

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

 

igazgatói állásának (magasabb vezető)

 

betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás öt évre, 2011. július 02-tól 2016. június 30-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák F. u. 59.

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ellátja az intézmény vezetésével összefüggő feladatokat.

 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti bér és magasabb vezetői pótlék 300%.

 

Pályázati feltételek:

1)                  büntetlen előélet

2)                  egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség

3)                  pedagógus szakvizsga

4)                  másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

5)                  legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

-                     három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

-                     iskolai végzettséget, képesítést, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolatát,

-                     szakmai gyakorlatot igazoló okiratot,

-                     részletes szakmai önéletrajzot,

-                     az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 14.

 

A pályázatot „Pályázat a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola igazgatói állására" megjelöléssel Gergely Zoltán polgármesternek címezve (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) kell személyesen vagy postai kézbesítés útján zárt borítékban benyújtani.

 

A pályázatok elbírálására a 2011. április 28. napján tartott képviselő-testületi ülésen kerül sor.

 

 

További felvilágosítás Jászárokszállás Város Polgármesterétől kérhető az 57/531-050-es telefonszámon.

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Gergely Zoltán polgármester