Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2013. (XII. 12.) határozata

207/2013. (XII.12.) határozat:

/A Jászsági Többcélú Társulás volt tagönkormányzatai tulajdonközössége megszüntetéséről/ 

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (5) bekezdése alapján a 2013. június 30. napján jogutód nélkül megszűnt Jászsági Többcélú Társulás volt tagönkormányzatai tulajdonközössége megszüntetéséről az alábbi határozatot alkotja:

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e határozat mellékleteként csatolt, a Jászsági Többcélú Társulás volt tagönkormányzatai tulajdonközössége megszüntetéséről szóló megállapodást és a benne foglalt vagyonátadásokat elfogadja, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza Jászárokszállás Város Polgármesterét a megállapodás aláírására.

 

 

Határidő: 2013. december 15.

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

 

lass=Csakszveg1 style='text-align:justify'> 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Jegyző