Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2014. (XII. 09.) határozata

/Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének elfogadásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

 

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatosan.