Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2014. (XII. 09.) határozata

/Jászárokszállás Város Önkormányzata és Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  80.§-a alapján kötött, a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

 

 

Felelős: Gergely Zoltán polgármester, Fehér Ferenc RNÖ elnök

Határidő: azonnal