Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2014. (XII. 09.) határozata

/A „MACI” Alapítványi Óvoda 2014. szeptember 01 – december 31. közötti időszakra eső támogatásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés tartalékalapjának terhére a 2014. szeptember 01 – 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan egyszeri támogatást nyújt a „MACI” Alapítványi Óvodának (székhelye: 5100 Jászberény, Gorjanc I. sétány 1.) a 3 fő jászárokszállási lakóhelyű, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, fejlesztése céljából havi 20.000,-Ft/fő, összesen 240.000,-Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer forint összegben.

 

Az intézmény a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2015. január 30. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2015. január 30.

Felelős: polgármester