Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2014. (XII. 09.) határozata

/Déryné Vegyeskar Közhasznú Egyesület részére adomány biztosításáról útiköltséghez/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés tartalékalapjának terhére 20.000,-Ft, azaz Húszezer forint összegű adományt biztosít a Déryné Vegyeskar Közhasznú Egyesületnek (székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33., adószáma: 18835728-1-16) az Árokszállási Téli Esték 2014. december 14-i adventi  hangverseny autóbusz költségének finanszírozásához.

 

Az Egyesület az adománnyal való elszámolásnak eleget tesz azzal, hogy a hangversenyt megtartja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2014. december 14.

Felelős: polgármester