Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2014. (XII. 09.) határozata

/Gergely Zoltán polgármester Cafetéria-keretének megállapításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gergely Zoltán polgármester Cafetéria-juttatásának keretösszegét a 2014. október 13 – december 31. közötti időszakra, időarányosan bruttó 43.835,-Ft-ban, azaz Negyvenháromezer-nyolcszázharmincöt forintban határozza meg. A polgármester Cafetéria-juttatására az Önkormányzat 2014. évi Cafetéria-szabályzatának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

 

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. december 15.