Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2015. (XII. 08.) határozata

     /A Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő jászárokszállási ingatlanok ingyenes átruházásának visszautasításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.  vagyonkezelésében lévő, a határozat mellékletét képező lista szerinti, Jászárokszállás közigazgatási területén lévő ingatlanok ingyenes átruházását nem kívánja elfogadni, az ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő átadását visszautasítja.

 

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 


2015-12-17 14:27


Vissza