Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2015. (XII. 08.) határozata

     /Jászárokszállási Szentháromság Római Katolikus Plébánia támogatásáról plébánia felújításhoz/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés tartalékalapja terhére 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint támogatást nyújt a Jászárokszállási Szentháromság Római Katolikus Plébániának (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 14.; adószáma: 19865072-1-16) a plébánia felújításához.

 

A Plébánia a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2016. február 29. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számla eredeti példányára rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2015. (XII.08.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számla eredeti példányának bemutatásával számol el a Plébánia az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a támogatási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: polgármester


2015-12-17 14:28


Vissza