Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2015. (XII. 08.) határozata

     /A Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés tartalékalapjának terhére 1.800.000,-Ft, azaz Egymillió-nyolcszázezer forint egyszeri támogatást nyújt a Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságnak (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.; továbbiakban ÖTP) a többletmunkák ellentételezése, az év végi jutalmak kifizetése, működési költségek fedezése és eszközbeszerzés megvalósítása céljából.

 

Az ÖTP a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2016. január 31. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számlák, kifizetési jegyzékek, bevallások eredeti példányára az ÖTP rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2015. (XII.08.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számlák, kifizetési jegyzékek, bevallások eredeti példányának bemutatásával számol el az ÖTP az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: polgármester


2015-12-17 14:30


Vissza