Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2015. (XII. 08.) határozata

     /Déryné Vegyeskar Közhasznú Egyesület részére adomány biztosításáról útiköltséghez/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés tartalékalapjának terhére 20.000,-Ft, azaz Húszezer forint összegű adományt biztosít a Déryné Vegyeskar Közhasznú Egyesületnek (székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33., adószáma: 18835728-1-16) az Árokszállási Téli Esték 2015. december 06-i adventi  hangverseny autóbusz költségének finanszírozásához.

 

Az Egyesület az adománnyal való elszámolásnak eleget tett azzal, hogy a hangversenyt megtartotta.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: polgármester

 


2015-12-17 14:31


Vissza