Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2015. (XII. 08.) határozata

     155/2015. (XII.08.) határozat:[1]

/A helyi Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés tartalékalapjának terhére egyszeri, 475.000,-Ft, azaz Négyszázhetvenötezer forint támogatást nyújt a jászárokszállási Mentőállomásnak (5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 13.) mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez.

 

A Mentőállomás a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2016. január 31. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: polgármester

 

 [1] Módosította: 24/2016. (II. 11.) határozat


2016-03-04 09:26


Vissza