Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2015. (XII. 08.) határozata

     /A 2015. évben kivitelezésre kerülő Széchenyi utca útépítéssel érintett szakaszára útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról/

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§ (2) bekezdése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31.§ (2) bekezdése, valamint Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 27/1999. (XII.16.) rendelete értelmében Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 2015. évben útépítésre kerülő utaknál - az abban érintett és bekapcsolható ingatlanokra 40.000,-Ft, azaz Negyvenezer forint útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezi az ingatlantulajdonosokat.

 

Az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vett, így az érdekeltségi hozzájárulások megfizetésének kötelezettségéről a beruházás megkezdését követően az ingatlantulajdonosokat egyedi határozattal kell értesíteni. Az ingatlantulajdonosoknak a megállapított útépítési érdekeltségi hozzájárulást a határozat jogerőre emelkedését követő három hónapon belül kell befizetni.

 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kapcsán 40.000,-Ft, azaz Negyvenezer forint összeget a Széchenyi utca következő ingatlantulajdonosainak kötelező megfizetni:

 

Jászárokszállás                                   Széchenyi utca 58.                             3794 hrsz.,

                                                           Széchenyi utca 60.                              3793 hrsz.,

                                                           Széchenyi utca 62.                              3792 hrsz.,

                                                           Széchenyi utca 64.                              3798 hrsz.,

                                                           Széchenyi utca 66.                              3797 hrsz.,

                                                           Széchenyi utca 68.                              3796 hrsz.

                                                                                                                     

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

 


2015-12-17 14:33


Vissza