Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2015. (XII. 08.) határozata

     /Gergely Zoltán polgármester jutalmának megállapításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy Gergely Zoltán polgármestert a 2015. évben végzett eredményes munkája elismeréséül illetményének háromhavi összegével megegyező, bruttó 1.346.100,-Ft, azaz Egymillió-háromszáznegyvenhatezer-egyszáz forint jutalomban részesíti, egyidejűleg köszönetét fejezi ki Jászárokszállás városért végzett munkájáért és további munkájához sok sikert kíván.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti jutalom számfejtéséről, kifizetéséről 2015. december 15-ig gondoskodjon.

 

 

Felelős: jegyző

Határidő: 2015. december 15.


2015-12-17 14:56


Vissza