Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2016. (XII. 06.) határozata

     /Jászárokszállás Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja és a terv alapján az alábbi témakörökben rendel el belső ellenőrzést:

 

 

Ellenőrizendő

folyamatok

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia

(az ellenőrzés tárgya, célja, ellenőrzött időszak)

Azonosított kockázati tényezők

Az ellenőrzés típusa, módszere, ellenőrizendő terület

Az ellenőrzés helye, ütemezése

Erőforrás szükséglet

Intézményi gazdálkodás, pénzkezelés szabályszerűsége

Célja: annak megállapítása, hogy az intézmény gazdálkodása, a pénzügyi, számviteli előírások betartása szabályozottan, kellő gondossággal történik-e.

 

Ellenőrzött időszak: 2016. év.

- pénzkezelés és elszámolások rendjének kialakítása, illetve betartása megfelelően történik-e

- bevételek beszedése a jogszabályi előírásoknak megfelel-e

- belső kontrollrendszer kialakítása és működtetésének színvonala

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

 

Módszere: tételes

Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás

 

2017. II. negyedév

4 nap

Intézményi gazdálkodás, pénzkezelés szabályszerűsége

Célja: annak megállapítása, hogy az intézményi gazdálkodás a pénzügyi, számviteli előírások betartása, a vagyonnyilvántartás kellő gondossággal történik-e.

 

Ellenőrzött időszak: 2016. év.

- pénzkezelés rendjének kialakítása, a bevételek beszedése szabályszerű-e

- az analitikus nyilvántartások vezetésének vizsgálata

- belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése megfelelő színvonalon történik-e

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

 

Módszere: tételes

Városi Könyvtár Jászárokszállás

 

2017. II. negyedév

4 nap

Az Iskolakonyha működtetése, szabályozottsága, nyilvántartásai, elszámolásai szabályszerűsége

Célja: annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírásokat betartják-e, milyen a konyha-működtetés, étkeztetés rendje, színvonala.

 

Ellenőrzött időszak: 2016. év.

- készletnyilván-        tartások, elszámolások szabályszerűsége, pontossága

- térítési díjak kimutatása, beszedése, elszámolása

- gazdaságosság, anyag- és rezsiköltségek

- belső kontrollok kiépítése, működése

Típusa: szabályszerűségi és rendszerellenőrzés

 

Módszere: próbaszerű

Iskolakonyha Jászárokszállás

 

2017. III. negyedév

12 nap

 

 

 

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: jegyző, belső ellenőr.


2016-12-07 10:46


Vissza