Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2016. (XII. 06.) határozata

     /A háziorvosi és ügyeleti feladatokat ellátó háziorvosok által nyújtott többlet-egészségügyi szolgáltatások díjazásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés tartalékalapjának terhére a háziorvosi, házi gyermekorvosi és ügyeleti feladatokat ellátó háziorvosok által nyújtott többlet-egészségügyi szolgáltatások díjazására az alábbi összegeket biztosítja:

 

1)   BIRO DOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Kft-nek (5123 Jászárokszállás, Katona J. u. 16.) bruttó 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint,

2)   JÁSZ-MEDICAL Kft-nek (5123 Jászárokszállás, Széchenyi u. 30.) bruttó 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint,

3)   Dr. Kovács és Társa Bt-nek (5123 Jászárokszállás, Rákóczi u. 1.) bruttó 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint,

4)   Marton-2001 Egészségügyi Szolgáltató Kft-nek (5123 Jászárokszállás, Ady E. u. 4.) bruttó 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint,

5)   Dr. Váradi és Társa Házi Gyermekorvosi Bt-nek (5123 Jászárokszállás, Lehel u. 28.) bruttó 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint,

6)   Dr. Gyenes és Társa Háziorvosi Bt-nek (5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 11.) bruttó 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint.

 

Az 1)-6) pontokban felsorolt háziorvosi szolgáltatók a többlet-egészségügyi szolgáltatás nyújtásáról kiállított számla ellenében igényelhetik a díjazás átutalását. A számla benyújtásának határideje: 2016. december 20. A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2016. december 20.

Felelős: polgármester

 

 


2016-12-07 10:49


Vissza