Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2016. (XII. 06.) határozata

     /A fogorvosok által nyújtott többlet-egészségügyi szolgáltatások díjazásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés tartalékalapjának terhére a fogorvosok által nyújtott többlet-egészségügyi szolgáltatások díjazására az alábbi összegeket biztosítja:

 

1)   Dentitán-Műhely Fogorvosi Kft-nek (3200 Gyöngyös, Bugát P. tér 5. II/17.) bruttó 150.000,-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint,

2)   Dr. Lichtey Mihály egyéni vállalkozónak (5123 Jászárokszállás, Móczár A. tér 5.) bruttó 150.000,-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint,

3)   Dr. Szabó Boglárka egyéni vállalkozónak (5123 Jászárokszállás, Móczár A. tér 5.) bruttó 150.000,-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint.

 

Az 1)-3) pontokban felsorolt fogorvosi szolgáltatók a többlet-egészségügyi szolgáltatás nyújtásáról kiállított számla ellenében igényelhetik a díjazás átutalását. A számla benyújtásának határideje: 2016. december 20. A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2016. december 20.

Felelős: polgármester


2016-12-07 10:51


Vissza