Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2016. (XII. 06.) határozata

     /A KROL-KER Kft. kártalanítási igényének, a kártalanítási megállapodásnak a jóváhagyásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városgondnokság Jászárokszállás (5123 Jászárokszállás, Deák F. u. 90.), mint bérbeadó, a KROL-KER Kft. (3630 Putnok, Jókai út 70.), mint albérlő Jászárokszállás, Árpád tér 1. szám alatt található üzlete 2016. szeptember 07 – szeptember 16. közötti, fűtéskorszerűsítési munkálatok miatti kényszerbezárása okán keletkezett kártalanítási igényét elismerje és kártalanítás jogcímén bruttó 298.491,-Ft-ot, azaz Kettőszázkilencvennyolcezer-négyszázkilencvenegy forintot a Kft-nek kifizessen.

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a kártalanítás tárgyában kötendő megállapodást és aláírására felhatalmazza Telek Pál intézményvezetőt.

 

 

Határidő: értelemszerű

Felelős: Telek Pál intézményvezető

 


2016-12-07 10:57


Vissza