Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2016. (XII. 06.) határozata

     /Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének támogatásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés tartalékalapjának terhére 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint egyszeri támogatást nyújt a Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.; továbbiakban ÖTE) a működési költségeik fedezése céljából.

 

Az ÖTE a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2017. január 31. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számlák eredeti példányára az ÖTE rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2016. (XII.06.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számlák eredeti példányának bemutatásával számol el az ÖTE az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: polgármester


2016-12-07 11:01


Vissza