Templom és egyházi életterek

     Jászárokszállási Szentháromság Római Katolikus Templom

 A város legfontosabb építészeti, történeti látnivalója a kívül-belül csodálatosan felújított barokk műemlék. A mai templom elődjét 1630-ban, a jelenlegi templomunkat 1761 és 1767 között építették a korábbi, szűknek bizonyult templom helyén. Húsz évvel később egy torony került a homlokzatra copf stílusú kapuzattal. Maga az épület barokk stílusú, egyhajós, öt boltszakaszos. A külső majdnem teljesen dísztelen, csak az oromzat kőszobor alakjai és ezen kívül a két oldalsó kapuzata díszesebb.

Az északnyugati (bal oldali) bejárat felirata:

Minden javak bőségek forrásának, a háromságos egy Istennek építették az Árokszállásiak.

 A délkeleti (jobb oldali) kapuzat felirata:

A Szentháromság tiszteletére az elöljáróság és a nép.

A templom három haranggal rendelkezik, melyek közül a legújabb 2009-ben készült a II. világháború során eltulajdonított, és beolvasztott helyett. Az egyszerű külső mellett gazdag belsőt találunk. A főoltár, mely a Szentháromságot ábrázolja, valamint két mellékoltár Kräcker János Lukács (1717-1779) munkája. A templom falfreskóit Takács István templomfestő készítette, színes ólomkristály ablakokon szentek és bibliai képek jelennek meg. A templomban barokk stílusú szószék, és gyóntatószékek találhatóak. A karzaton helyezkedik el az orgona, mely a feloszlatott trinitárius rend kiscelli templomából került ide 1785-ben. Az oltárképek, szobrok, falfestmények restaurálása 1999-ben valósult meg, a külső homlokzaté pedig 2011-ben. A templomban rendszeresen tartanak szentmisét.

Zárda Kápolna

1920-ban határozták el a Zárda építését, Aczél József apát plébános vezetésével, mely 1922-re el is készült.

A Zárdában először a Szatmári Irgalmas Nővérek telepedtek le és alakították ki a Polgári Leányiskolát, erős oktatási alapot hagyva az 1939 augusztusában érkező rend, az Isteni Megváltó Leányai számára. Az oktatás 1948-ban befejeződött, de a nővérek 2005-ig vezették, irányították a Zárdát. Jelenleg minden szombaton este 18 órakor szentmisét tartanak a Zárda Kápolnában.

Havas Boldogasszony Kápolna

Jászárokszállás északi határán a Gyöngyös patakon túl található. Az egyik forrás szerint a pestis járvány megszűnésére fogadalomból épült és 1759-ben Barkóczy Ferenc egri püspök szentelte fel. Más forrás szerint 1766-ban épült közadakozásból. A kápolnát 1806-ben teljes egészében restauráltak. A kápolna barokk stílusban épült terméskőből, cseréptetővel. Nevének eredetét a következő legenda magyarázza. 352. augusztus 4-én Liberus pápa álmában utasítást kapott, hogy ott építsenek templomot a Boldogságos Szűz tiszteletére, ahol másnap havat fognak találni, így történhetett, hogy a nyár folyamán esett a hó. Azóta több templomot neveztek el erről a csodálatos eseményről. Oltárképe egy Máriát ábrázoló olajfestmény. Tornyában egy harang található, melyet Szlezák László harangöntő készített Budapesten. A hívek minden évben kizarándokolnak az augusztus 5-hez közel eső vasárnapon a kápolna búcsú ünnepére. Régebbi időkben Adács, Vámosgyörk, Nagyréde, Csány, Visznek, Tarnaörs zarándokai is eljöttek. Az adácsi hívek a mai napig megtartják ezt a hagyományos zarándoklatot.

 Mária oszlop

A négy méter magas, barokk oszlop a templommal szemben helyezkedik el. Az oszlop tetején található minden álnokság és bűn jelképét, a kígyó fejét széttaposó Mária alakja.

Az oszlopot Pethes András jászkapitány állíttatta 1783-ban.

Szentháromság szobor

A Szentháromság tisztelete régi időkre nyúlik vissza településünk egyházi életében. A régi Szentháromság szobor, templomunk neve, főoltárképünk témája a búcsú napja - mind a Szentháromságot idézi. A ma álló oszlop előtt egy igen régi, művészi igénnyel készült Szentháromság szobor állt az országút mentén, a templom mellett, mely olyan rossz állapotba került, hogy le kellett bontani. A szobor pótlását az árokszállási születésű Ficzek Károly jákóhalmi esperes finanszírozta, így létesült 1903-ban a parókia előtt az új Szentháromság szobor. A karcsú márvány posztamens magasabb, a régebbi Mária oszlop talapzatának folytatása a vaskos ion oszlop, befejezése a szoborcsoport: Atya, Fiú, s közöttük, mint galamb, lebeg a Szentlélek.

Lourdes-i barlang

Története: Bernadette-nek, egy szegény család gyermekének, Lourdes városa mellett egy barlangban 18 alkalommal jelent meg a Szűz Anya, felfedett előtte egy forrást, és arra kérte, hogy mondja a falu papjának, hogy a forrás mellé építsen egy templomot, és tegye azt zarándokhellyé.

Magyarországon igen hamar elterjedt a lourdes-i jelenések híre, és komoly tisztelete is kifejlődött. Sok katolikus templom mellett megjelentek az ún. lourdes-i barlangok, amelyekben Máriát, a jelenéseknek megfelelően rózsafüzérrel, Bernadette-et pedig Mária előtt térdelve ábrázolják. Ezt a hitregét mintázta meg Tősér János szobrász árokszállási szobrászművész 1939-ben. Városunkban a barlanghoz elrejtve találhatunk egy geoládát.

Szent István Közösségi Ház

Ez a lakás az egyház tulajdonában áll, a templomtól nem messze, a Katona József utcában. 2006-ig kántorlakás volt, de ebben az évben teljesen felújították, és azóta az Egyházon belül működő csoportok használják közösségi helyükként.

 Itt működő csoportok: Szent Erzsébet Karitász Csoport, 857. Szent Erzsébet Cserkészcsapat, Családcsoport, Ifjúsági hittan csoport

Főbb rendezvények: Egyház Képviselő Testületének tanácskozásai, Sérülten születettek teadélutánja, Idősek napja, Hittantábor, Családok részére játékdélután, Karitász csoport évzárója
2017-06-21 08:16


Vissza