TÁJÉKOZTATÓ súlyos mozgáskorlátozottság és egyéb fogyatékosság igazolásáról gépjárműadó mentességhez

     A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozót egy darab, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem személytaxiként és nem személyszállító szolgáltatásra használt személygépkocsija után legfeljebb 13.000,-Ft / adóév erejéig illeti meg a gépjárműadó alóli mentesség.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) alapján csak annak adható gépjárműadó mentesség súlyos mozgáskorlátozottság miatt, aki:

a)   a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (továbbiakban Fot.) 23.§ (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, VAGY az f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül ÉS halmozott fogyatékosságai közül legalább egyik mozgásszervi fogyatékosság,

b)   a 18. életévét nem töltötte be ÉS a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet (továbbiakban Mr.) 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, VAGY a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosságot okoz,

c)    a R. 8/A.§-a  szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan 3 éven át fennáll.

A R. alapján csak annak adható gépjárműadó mentesség egyéb fogyatékosság miatt, aki:

a)   fogyatékossági támogatásra a Fot. 23.§ (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23.§ (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,

b)   a 18. életévét nem töltötte be és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel „1” számjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

A súlyos mozgáskorlátozottság vagy az egyéb fogyatékosság tényét igazolni kell, az alábbi igazolások valamelyikével:

a)      a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatával, vagy

b)      az Mr. 3. mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatával, vagy

c)      a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala vagy jogelődje (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességben súlyosan akadályozott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatával, vagy

d)     a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatával.

Az, aki a fenti igazolások egyikével sem rendelkezik, a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal a lakóhelye szerinti jegyzőnél (településünkön a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben) kérelmezheti a súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását.

A kérelemmel az ügyintéző megkeresi a szakértői szervet  a  közlekedőképesség minősítése érdekében, amely szakvéleményét 60 napon belül adja ki. Amennyiben a szakvélemény a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását  legalább 3 év időtartamra megállapítja, az adózó kérheti a gépjárműadó alóli mentességet az önkormányzati adóhatóságnál.

Az igazolások valamelyikének megléte nélkül akkor sem adható mentesség, ha az egészségi állapot évek óta fennáll és véglegesnek tekintendő.

A fentiekről a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja nyújt bővebb felvilágosítást ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 12:00, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00, péntek: nincs ügyfélfogadás), a Polgármesteri Hivatal A-épületében vagy az 57/531-052 telefonszámon.


2017-08-02 09:05


Vissza