Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2017. (XII.05.) határozata

     /A karácsonyi programokon közreműködő gyermekek megajándékozása céljából a Római Katolikus Plébánia Jászárokszállás támogatásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés tartalékalapja terhére 84.000,-Ft, azaz Nyolcvannégyezer forint egyszeri támogatást nyújt a Római Katolikus Plébánia Jászárokszállásnak (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 14.; adószáma: 19865072-1-16) a karácsonyi programok megvalósításában közreműködő gyermekek részére ajándékcsomagok költségeinek biztosításához.

 

A Plébánia a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2017. december 20. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számlák eredeti példányára rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2017. (XII.05.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számlák eredeti példányának bemutatásával számol el a Plébánia az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2017. december 20.

Felelős: polgármester

 


2017-12-06 13:15


Vissza